Бар-клуб “Плейбой” е създаден в Пловдив през 1996 година. Това е единственото нощно заведение, което не е сменяло името и стила си на работа през изминалите 20 години.

Непрекъснатият ни стремеж да се развиваме, модернизираме и усъвършенстваме наложи необходимостта барът да се ребрандира и от ноември 2016 г. сменихме името си на “Play along”.

Заедно с това увеличихме площта и капацитета на заведението с 40% и днес заведението разполага с над 70 места.